Sök

Lorenza - bibliotekschef

”Den här kommunen står inte still!”

Porträttbild

År i yrket: 20, varav 19 i Varbergs kommun.

Utbildning: Fyra års bibliotekarieutbildning på högskolan i Borås samt en utbildning i litteraturvetenskap och nordiska språk från Linnéuniversitetet i Växjö.

Hur vill du beskriva ditt yrke?
Bibliotekarieyrket innehåller så mycket! Stora och viktiga bitar är informationssökning, källkritik, omvärldsbevakning, teknikutveckling och sociala kontakter. Sedan har jag som chef tre olika ansvarsområden: verksamhet, personal och ekonomi. Chefsrollen delar jag med en kollega som ansvarar för stadsbiblioteket medan jag ansvarar för kommunens sex lokalbibliotek samt bokbussen, vilket bland annat innebär personalansvar för drygt 20 medarbetare. Jag arbetar som bibliotekarie i Tvååker en dag i veckan och övrig tid jobbar jag med personalfrågor, träffar chefskollegor från vår egen och andra förvaltningar, sköter fakturor samt rapporterar verksamhet och ekonomi till vår förvaltning och vår nämnd. Det senaste året har jag också lagt mycket tid på att förbereda det nya biblioteket i Kungsäter och köpa in en ny bokbuss. Det är helt enkelt väldigt varierat!

Vad är det bästa med ditt jobb?
Den personliga kontakten och alla frågor man får, om allt mellan himmel och jord! Jag träffar väldigt många olika människor både som bibliotekarie och som bibliotekschef. Om man drar det till sin spets är det ett serviceyrke.

Vilka egenskaper har du nytta av som bibliotekarie?
Att jag är envis och nyfiken. Om en kund eller medarbetare ber mig om hjälp ger jag mig inte förrän jag har hittat en lösning.

Hur har du utvecklats under din tid i yrket?
Jag har mer fackkunskap idag, förstås. Och jag har utvecklats i konsten att möta människor. Egentligen är jag blyg som person, men genom jobbet och alla människor jag träffat har jag lärt mig att våga prata mycket mer. Det är också stor skillnad på hur jag är som chef idag jämfört med i början. Dels är jag mer säker i min roll, med mer kunskap och erfarenhet i personal- och verksamhetsfrågor, dels har jag utvecklat bättre tålamod och lärt mig att vänta och ta ett steg tillbaka när det behövs.

Hur kan du som bibliotekarie bidra till Varbergs vision?
Jag tänker framför allt på ett av visionens ledord, nämligen mod. Det tycker jag att vi lever efter på biblioteket. Ett exempel är att vi vågat introducera meröppet på våra bibliotek; att vi håller öppet för våra besökare utan att ha en bibliotekarie på plats. Det kan verka som en liten sak, men det kräver ju att vi vågar lita på människor. Det är också ett sätt att visa framåtanda. Varje dag jobbar vi förstås även med visionens verksamhetsidé, att förenkla människors vardag, genom att hjälpa alla som kommer till oss med olika frågor. Vi har många nyanlända besökare och ordnar språkcafé för att förenkla och vara till hjälp i deras vardag. Jag tror att biblioteket är ett av de första ställen man som nyanländ hittar till. Jag hoppas också att vi i visionens anda inspirerar människor genom kulturarrangemang, föreläsningar, konst och böcker som vi på olika sätt tillhandahåller.

Hur tycker du det är att vara chef i Varbergs kommun?
Jag får väldigt bra chefsstöd från HR och kommunhälsan och vi har bra digitala verktyg som underlättar vardagen. Jag har också utbyte med andra chefer genom chefsgrupp på förvaltningen, möten i grundskolan och ett nätverk där alla Hallands bibliotekschefer träffas cirka två gånger per termin. Alla kommunens chefer bjuds dessutom in till gemensamma chefsfrukostar med varierande tema 2–3 gånger per termin. Det är värdefullt att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor som har liknande uppdrag. Jag upplever att jag utvecklas i min vardag och att jag lär mig jättemycket exempelvis genom mitt täta samarbete med cheferna inom skolan.

Finns det något du tror att andra inte vet om bibliotekarieyrket?
En fråga som vi ständigt får är: ”Vad gör ni när biblioteket är stängt?” Så många tänker nog att böckerna själva hoppar in i hyllan (skrattar). Att driva bibliotek är en ganska tidskrävande kedja, från att vi går igenom nyutkomna titlar och tar beslut om vilka böcker vi ska köpa in, till att vi beställer tar emot, stämplar, lägger in i systemet – och till slut sätter ut i hyllorna

Jag vill också gärna döda myten om den stränga bibliotekarien som går runt och hyssjar – hon finns inte längre! Vi måste förstås erbjuda tysta rum men man kan man inte längre förvänta sig total tystnad. Biblioteket är helt enkelt något annat idag än för 20 år sedan och en bibliotekarie får göra så mycket mer. Vi kan cykla till lekplatsen och läsa sagor för barn, träffa äldre i grupp och lära dem surfa på platta, hålla språkcafé och träffa människor från hela världen. Dessutom händer det massor av saker på teknikområdet. Det är ett fantastiskt givande yrke och vi möter människor i alla åldrar – från bebisar till dem som är över hundra år.

Något som är mindre bra med yrket?
Då får jag svara de begränsade resurserna, med större budget skulle man förstås kunna göra mycket mer.

Vad är du mest stolt över i ditt jobb?
Jag är väldigt stolt över vad vi gör, och jag blir stolt när jag ser att mina medarbetare känner likadant. När de får positiv feedback från andra, när vi får veta att vi är uppskattade och får bekräftat att det vi gör är väldigt viktigt, då känner jag stolthet. Ett riktigt guldkorn är hur vi lyckades när Kungsäters bibliotek tvingades flytta ut från den lokala skolan på grund av platsbrist. Samhället riskerade att bli utan bibliotek under en lång period, men då bestämde vi oss för att hitta en lösning. Vi inledde ett samarbete med församlingshemmet, levererade tidningar, tidskrifter och böcker dit och lyckades på så vis ge låntagarna fortsatt service. Tack vare initiativ från vår lokalstrateg och en satsning från vår nämnd har vi också kunnat öppna ett nytt bibliotek i en före detta fabrikslokal på orten. Den kommer att rymma både biblioteksverksamhet och möjlighet för invånarna att hyra rum för sammankomster, filmvisning och kulturaktiviteter. Jag tycker att det är en riktig solskenshistoria; från nedläggningshotat bibliotek till större lokal med utökade bemannade öppettider – och meröppet resten av tiden!

Har du något tips till en kollega som är ny på jobbet?
Var inte rädd för att göra fel – det går oftast att rätta till. Och var nyfiken, fråga dina kollegor och tänk på att erfarenheten kommer med tiden. Jag skulle också säga: Vad kul att du ska jobba i Varberg – du kommer till en kommun som går framåt och utvecklas. Vi blir större och större och här händer väldigt många saker. Kommunen är en bra arbetsgivare och en trygg miljö, men det ska absolut inte ska förväxlas med tråkigt. Den här kommunen står inte still!

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter