Sök

Pernilla - grundskollärare

”Jag blir glad av att kunna skapa det trygga klassrummet, där barnen trivs, har roligt och lär sig.”

År i yrket: 20, samtliga i Varbergs kommun

Utbildning: Grundskollärare årskurs 1–7 med behörighet i matematik och NO och engelska som tillval. Därefter lärarlyftet som gett behörighet i svenska.

Porträttbild

Vad är det bästa med läraryrket?
Variationen, att jag har så stor frihet att lägga upp arbetet – och mötet med barnen. Jag gillar också att jobba i team med mina kollegor, vi inspirerar och driver varandra till att vilja utvecklas. Det är en styrka att ha bra kollegor!

Vilka egenskaper har du nytta av i jobbet?
Att jag är positiv och inte rädd för förändringar. Som lärare fungerar det inte att sträva bakåt, det är viktigt att vara nyfiken, att själv vilja lära mer och utvecklas framåt. Jag har också nytta av mitt lugn, att jag inte stressar upp mig. Jag tror det är viktigt att signalera ett lugn till barnen.

Hur mycket kan du påverka ditt jobb?
Jag har stor frihet att planera min undervisning inom ramen för läroplanen och de styrdokument som finns i kommunen. Jag kan också vara med och påverka utvecklingen inom skolan på olika sätt genom att själv vara aktiv och söka mig till olika projekt. Jag är förstelärare i matematik och är till exempel engagerad i satsningen MASIV Länk till annan webbplats., ett samarbetsprojekt mellan flera kommuner som handlar om att skapa en likvärdig matematikundervisning. Kommunen satsar på att vidareutbilda all personal som arbetar med matematik i årskurs 1-3 och jag har varit delaktig i den fortbildningen.

Vad är en riktigt bra dag på jobbet för dig?
När jag ser att min tanke och plan för dagen blir verklighet, att barnen tar till sig undervisningen och att vi har roligt ihop, då är jag nöjd. Glädjen och energin som barnen fylls med när de förstått något nytt – det är härligt att se den och känna att jag har lyckats väcka deras nyfikenhet och lust att veta mer!

Vad har du för möjligheter till utveckling?
Jag känner att jag utvecklas i yrket hela tiden och möjligheterna till kompetensutveckling är många här i Varberg. Både genom att jag själv är aktiv och genom gemensam fortbildning på studiedagar och Ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) som pågår hela tiden på våra skolor. Jag har bland annat gått Lärarlyftet och via stipendium varit på matematikkurs i London. Genom ÄDK har vi kunnat gå på öppna lektioner och se hur andra lärare jobbar i klassrummet, för att sedan diskutera didaktik och pedagogik tillsammans i grupp. Kommunen erbjuder också olika specialkurser, exempelvis om barn i behov av särskilt stöd. Vi har jobbat mycket med formativt förhållningssätt och jag kan se att jag situationsanpassar min undervisning på ett helt annat sätt nu än när jag var ny. Jag har också varit mentor för lärarstudenter på Campus Varberg, det var utvecklande även för mig.

Något som är mindre bra med yrket?
Det är nog att vi påverkas av den stress som ju är en del av hela samhället idag, och som även eleverna påverkas av. Förr var det högt tempo periodvis, nu ligger ribban ganska högt hela tiden. Därför är det viktigt med återhämtning och jag har lärt mig att släppa jobbet när jag går hem, det tror jag är viktigt för att även nästa dag i klassrummet ska bli bra.

Hur kan du som lärare bidra till Varbergs vision?
Genom att inspirera barnen till att ha framtidsdrömmar och till att jobba för att nå dem. Skolan ska ju uppmuntra lusten att lära, hitta nya vägar och tro på sig själv, och det tycker jag verkligen att vi gör.

Vad är du mest stolt över i ditt jobb?
Att kunna bygga bra relationer med elever och ungdomar. Jag blir glad av att kunna skapa det trygga klassrummet där barnen trivs, har roligt och lär sig.

Har du något tips till en kollega som är ny på jobbet?
Ta hjälp av arbetslaget! Det är lätt att tro att man måste kunna allt själv, men man är starka tillsammans och du har så många kunniga och duktiga kollegor i Varbergs kommun. Var nyfiken också! Det satsas mycket i kommunen så möjligheterna till utveckling är många. Och framför allt – ha roligt!

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter