Sök

Sonny – barnkulturkoordinator

”Här finns en positiv atmosfär och framåtanda som jag inte upplevt någon annanstans.”

Porträttbild

År i yrket: Tjänsten som barnkulturkoordinator var ny i Varbergs kommun när jag rekryterades, och även för mig som yrkesperson, men nu har jag varit på plats i 1,5 år.

Utbildning: Jag är utbildad musikalartist i botten och har även med mig två terminer från pilotprogrammet vid Lunds Universitet. Vad jag framför allt har nytta av i yrket är att jag har spelat mycket barnteater, men också att jag har en bred erfarenhet från kulturområdet då jag även har jobbat som arrangör, producent och regiassistent.

Hur vill du beskriva ditt jobb?
Jag har verksamhetsansvar för den offentliga barnkultur som kommunen erbjuder, med utgångspunkt från Kulturhuset Komedianten, samt för Kultur i förskolan. Oftast handlar det om scenkonst men det kan också vara aktiviteter, workshops och måleri. I arbetet ingår att planera programutbud, boka föreställningar och bidra till olika samarrangemang som ligger utanför vårt ordinarie program. Vi ska nå så många som möjligt och samtidigt hålla hög kvalitet. Tjänsten är på 70 procent av en heltid, vilket gör att jag kan kombinera med frilansuppdrag som artist. Ena dagen lägger jag budgetpussel och nästa dag sjunger jag för publik – det är lyx!

Vad är det bästa med jobbet?
Att möta våra teaterbesökare är fantastiskt kul! Barn och vuxna ser ofta olika saker i en föreställning och det är jättehäftigt att få vara med och se barnens reaktioner. Det finns inte många yrken där belöningen är så stor och så direkt som den uppskattning man kan få från en publik, både som utövare och i den roll jag har här.

Vilka egenskaper har du nytta av?
Att jag är en öppen och envis person som ser möjligheter framför hinder. Jag gillar problemlösning och tror att jag är bra på att lyssna. Det är lätt att som sakkunnig och vuxen tro att man vet bäst och bara köra sitt race, men om jag ska tjäna rätt syfte i den här verksamheten behöver jag ju vara inkännande och öppen för vad andra, och framför allt då barnen, ser och tycker. Jag försöker också ha ögonen öppna för vad som händer i omvärlden, vad som är viktigt just nu och vad barnen kan tänkas fundera på – vad är det för skillnad på att vara barn nu jämfört med för trettio år sedan, eller för fem år sedan? Att barnkonventionen blivit svensk lag ger ju ett lysande tillfälle att rannsaka oss själva kring barnens delaktighet i vår verksamhet – och agera på det. Sedan kräver jobbet ett visst ordningssinne och jag har god nytta av min Exelhjärna.

Hur mycket kan du påverka ditt arbete?
Mycket. Jag har stor frihet att forma innehållet i min tjänst, det är ett stort ansvar och förtroende vilket känns jättekul. Vi har olika mål för olika verksamheter och försöker satsa med både bredd och spets i det vi erbjuder. I förskolan kan ju vår insats vara många barns första kulturupplevelse och där ligger ett stort ansvar. Jag tänker att ett teaterbesök ska väcka något, det är en helhetsupplevelse som inkluderar vägen till föreställningen, allt som händer på plats och hur man pratar om det efteråt. Något ska hända och det ska bli bra. Det finns rutiner att följa och regionala kulturprogram med kvalitetssäkrade urval som jag har till stöd, men det är inget bindande och sammantaget har jag frihet i stort och smått.

Vad är en riktigt bra dag på jobbet?
Den börjar nog med att jag tar emot en förskolegrupp med glada och nyfikna barn som får en bra teaterupplevelse. Därefter blir det kaffe med Excel, då kan det till exempel handla om planering för att alla kommunens 55 förskolor ska få del av vårt programutbud. En utomhuslunch i parken utanför Komedianten får det också bli. Och samtal med kollegor förstås, den kontakten är jätteviktig.

Vad tycker du om att jobba i kommunen?
Det finns en positiv atmosfär och framåtanda här i Varberg som jag inte har upplevt någon annanstans. Jag har inte varit kommunalt anställd förut, men jag har haft kommun och region som uppdragsgivare och jag måste säga att Varberg sticker ut. Näringsliv och förvaltningar verkar ställa upp för varandra och dela en stolthet över att vara Varberg. Här finns vision och högt uppsatta mål och jag tycker att det ligger något bakom de stora orden, att man också ”lever det”.

Hur kan du som barnkulturkoordinator bidra till Varbergs vision?
I visionen om att vara Västkustens kreativa mittpunkt spelar naturligtvis barnkulturen en stor och viktig roll. Jag tänker på verksamhetsidén och att det är ett sätt att förenkla vardagen när vi tillgängliggör kulturen. All barnkultur som vi arrangerar är ju gratis – fri för alla som vill. Det handlar om att unga ska kunna få se teater, låna böcker eller gå i kulturskolan och kanske hitta sin plats där någonstans. Kulturen är ju på många sätt en drömvärld, en plats för andlig återhämtning och en plats där drömmar får växa. Den är så viktigt för så många och jag tycker att den ska ha en självklar plats i vårt samhälle.

Vad är du mest stolt över i ditt jobb?
När jag ser att vi når fram och in till ett barn med det som händer på scenen – då har vi gjort något bra. Jag hade förmånen att få intervjua barnen på en förskola efter en dockteaterföreställning som vi hade bokat in. Det var så häftigt att höra vad de hade sett och uppfattat för det var så mycket som jag hade missat. De hade fattat allt och det gjorde mig väldigt glad och stolt att valet av föreställning föll så väl ut, att det var helt rätt för målgruppen. När det tre timmar efter föreställningen fortfarande händer grejer bland publiken – då är det rätt.

Något som är mindre bra?
Det sämsta med att jobba med kultur generellt är att det oftast behöver motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv, att det inte ges ett egenvärde som andra delar av vår samhällsstruktur. Det kan vara lite tungt ibland, tycker jag. Här i Varberg finns ju en uppenbar satsning på kultur, och det är tydligt att barnkulturen har en plats här. För mig är det ett tecken på att man vill framåt och uppåt, men jag vill förstås alltid ha mer (skratt).

Har du något tips till en kollega som är ny på jobbet?
Kom ihåg vem du arbetar för! När barnkultur fungerar bra är det barnen som har huvudrollen och alla vi andra har viktiga biroller. Det är häftigt att få vara deras ”supporting actor” och de är samtidigt den ärligaste publik man kan ha.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter