Sök

Vår organisation

Vårdhavare med armen om en yngre kvinna

Kommunens verksamhetsidé är att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Vi är nästan 5 000 medarbetare inom cirka 140 olika yrken som hjälps åt med detta! För att få det att fungera är vi organiserade i olika förvaltningar, bolag och förbund.

Varje dag levererar vi tillsammans ett enormt utbud av tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare. Våra verksamheter är fördelade på tio förvaltningar, sex bolag och ett kommunalförbund. Uppdelningen behövs eftersom vi arbetar med så vitt skilda saker. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi samverkar med varandra, både för att helheten ska fungera effektivt och för att invånarna ska få bästa möjliga leverans.

Läs gärna mer om våra olika verksamheter genom att klicka på respektive namn i organisationsschemat nedan.

Varbergs kommuns organisationsschema Kommunstyrelsens förvaltning Förskole- och grundskoleförvaltningen Stadsbyggnadskontor Hamn- och gatuförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Överförmyndarförvaltningen Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Förskole- och grundskolenämnden Byggnadsnämnden Hamn- och gatunämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Servicenämnden Socialnämnden Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Kommunalförbundet Räddningstjänstens Väst Kommunens revisorer Varbergs Bostad AB Varberg Energi AB Varberg Event AB Varbergs Fastighets AB Hallands Hamnar AB Varberg Vatten AB/VIVAB
ikon

Kontakta oss

Personalkontoret

Självservice & blanketter