Byggnadsnämndens sammanträde den 21 mars 2024

Protokollet tillkännagavs den 26 mars 2024

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

21 mars 2024

Anslaget publicerades

26 mars 2024

Anslaget tas ner

17 april 2024

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser