Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 28 mars 2024 §§ 15-17

Protokollet tillkännagavs 2 april 2024

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

28 mars 2024

Anslaget publicerades

2 april 2024

Anslaget tas ner

23 april 2024

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser