Kommunstyrelsens sammanträde 26 mars 2024

Protokollet tillkännagavs 3 april 2024

Tillkännagivande

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

26 mars 2024

Anslaget publicerades

3 april 2024

Anslaget tas ner

25 april 2024

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser