Servicenämndens sammanträde 21 mars 2024

Protokollet tillkännagavs 3 april 2024

Tillkännagivande

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

21 mars 2024

Anslaget publicerades

3 april 2024

Anslaget tas ner

25 april 2024

Förvaringsplats för protokollet

Norra Vallgatan 14

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser