Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 13 juni 2024

Protokollet tillkännagavs 13 juni 2024

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Anslaget publicerades

2024-06-13

Anslaget tas ner

2024-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser