Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 27 juni 2024

Protokollet tillkännagavs 2 juli 2024

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

27 juni 2024

Anslaget publicerades

2 juli 2024

Anslaget tas ner

23 juli 2024

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser