Sök

Beslut, insyn och rättsäkerhet

Närbild på lagböcker som står på rad i en bokhylla.

Du har rätt att ta del av handlingar och uppgifter som finns hos kommunen. Rätten styrs av offentlighetsprincipen som säger att alla får läsa offentliga handlingar och dokument utan att förklara varför. Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Du kan också överklaga beslut som kommunen fattar. Det finns två typer av överklagande, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär innebär att den som är berörd av ett beslut överklagar medan en laglighetsprövning innebär att man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter