varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Borgerlig vigsel

Om du ska gifta dig kan du boka en av Varbergs kommuns vigselförrättare.
Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Ceremonin tar cirka fem minuter och förrättas enligt ett särskilt formulär. Beträffande övriga detaljer som ring, blommor och klädsel, så bestämmer brudparet detta själva. Vigseln sker i något av kommunens stadshus eller på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Om ni önskar vigsel på annan plats kan ni behöva markägarens tillåtelse.

Bokning av vigsel ska ske i god tid, minst en månad före vigseldatumet. Du bokar själv vigselförrättare genom att kontakta den vigselförrättare du väljer. Om den inte kan, kontaktar du en annan.

Hur går det till?

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta er måste du och din partner ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Var ute i god tid då prövningen vanligtvis tar några veckor. Blankett, Ansökan om hindersprövning, finns för utskrift på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring telefonnummer 0771-567 567. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg hindersprövning och vigselintyg. Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Skicka in originalhandlingarna senast 2 veckor före datum för vigseln till din vigselförrättare. Om någon av er inte kan svenska behöver ni själva ta med någon som kan tolka.

Boka vigsel

Kontakta en vigselförrättare under vardagar via telefon och boka tid och plats för vigseln. Det går också bra att ta kontakt via e-post, men var vänlig och skicka inte e-post till flera vigselförrättare samtidigt.

Avgift för vigsel

För invånare som är folkbokförda i Varbergs kommun är vigselceremonin avgiftsfri. För vigslar där ingen av vigselparet är folkbokförd i Varbergs kommun tas det ut en avgift på 800 kronor

Vigsel

Under vigseln ska minst två vittnen delta. Vittnena måste vara myndiga. Har man inte några egna vittnen kan, vid vigsel i ett av kommunens stadshus under kontorstid, två kommunala tjänstemän närvara. Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar detta till Skatteverket. Där registreras vigseln i folkbokföringen. Vigselförrättaren skickar också ett intyg om hindersprövning samt ett vigselprotokoll till Länsstyrelsen. Brudparet får efter vigseln ett vigselbevis.

Plats för vigseln

Vigseln sker vanligen i något av kommunens stadshus men kan även ske på annan plats efter överenskommelse med vigselförrättaren. Om ni önskar vigsel på annan plats kan ni behöva markägarens tillåtelse.

Om ni vill viga er på kommunal mark, exempelvis på stränder, bryggor eller ängar kan ni behöva ansöka om upplåtelse av allmän plats. Har ni frågor om markupplåtelse går det bra att skicka ett mejl till offentligplats@varberg.se.

Ni kan även läsa lite mer på sidan Använda offentlig plats.

Fint uppdukat bord med levande ljus i Kommunstyrelsens sammanträdes rum där man kan vigas om man vill gifta sig i stadshuset.  

Högtidssalen

Fint uppdukat runt bord med levande ljus.  
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

Självservice & blanketter