Sök

Dina rättigheter som nationell minoritet

På den här sidan presenterar vi de rättigheter som du har som talar något av de fem minoritetsspråken.

Nationella minoritetsspråk 

Du som är jude, rom, same, sverigefinne eller tornedaling tillhör Sveriges fem nationella minoriteter. Och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.

Förvaltningsområden

Som nationell minoritet är det viktigt att veta vilka dina rättigheter är och vilka krav du kan ställa på din kommun eller andra myndigheter. Om en kommun ingår i ett förvaltningsområde har du särskilda rättigheter som nationell minoritet.

Hur ser det ut i vår kommun?

Varbergs kommun ingår inte i ett så kallat förvaltningsområde men det finns ändå krav som vår kommun måste följa, som till exempel att du ska kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Från och med den 1 juli 2015 kom en ny lag som värnar särskilt om barnen. Barn i grundskolan, som tillhör en nationell minoritet, har numera rätt att läsa sitt språk även om de är nybörjare. Tidigare krävdes att elevens vårdnadshavare hade språket som modersmål.

Undervisning i modersmål för nationella minoriteter (Regeringens webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Samma sak gäller inom äldreomsorgen, det ska finnas personal som kan prata samiska, meänkieli eller finska. Även om du bor i en kommun som inte ingår i förvaltningsområdet har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket.

Om du har behov av stöd eller hjälp, kontakta berörd skola eller äldreboendet i Varbergs kommun.

Andra myndigheter?

Ska du medverka i en rättegång har du också rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål.

Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan du kontakta skriftligen på samiska och finska.

Den nya lagen handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.

Du kan läsa mer på minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och språkrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter