Sök

Hållbarhetsarbete i kommunen

I Varbergs kommun har vi översatt de globala målen i Agenda 2030 till lokala hållbarhetsmål. Vi jobbar utifrån tre inriktningar och följer varje år upp arbetet med ett hållbarhetsbokslut.

Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. Totalt innehåller agendan 17 mål och 169 delmål, som alla medlemsländer i FN ska arbeta med. Utmaningarna är globala och lösningarna ofta lokala. Därför behöver bland annat vi kommuner göra allt vi kan för att Agenda 2030 ska bli verklighet.

I Varbergs kommun har vi översatt de globala målen i Agenda 2030 till lokala hållbarhetsmål.

Lokala hållbarhetsmål

Varbergs kommuns lokala hållbarhetsmål är baserade på de globala målen i Agenda 2030 och de består av tre inriktningar:

  • Livskraftiga ekosystem
  • Hållbar resursanvändning
  • Välmående samhälle

De lokala hållbarhetsmålen beskrivs i sin helhet i dokumentet Hållbarhetsmål 2017–2025 Pdf, 14.2 MB..

Det hållbara Varberg - en temawebb

På webbplatsen Det hållbara Varberg kan du ta del av måluppföljningen för våra hållbarhetsmål, se vårt klimatbokslut och läsa om goda exempel på vårt hållbarhetsarbete i kommunen.

Det hållbara Varberg

Hållbarhetsbokslut - ett sätt att följa upp arbetet

En gång per år följer vi upp hållbarhetsarbetet i ett hållbarhetsbokslut, som lyfter fram goda exempel och visar vad vi behöver förbättra för att nå hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsbokslutet finns att läsa som pdf genom länkarna nedan. Utvalda delar av bokslutet finns också att ta del av på webben Det hållbara Varberg.

Hållbarhetspris

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.
Hållbarhetspris

Globala mål i Agenda 2030

Du kan klicka på varje mål i bilden för att läsa mer om de globala målen.

17 globala mål i Agenda 2030. Mål 1 Ingen fattigdom Mål 2 Ingen hunger Mål 3 God hälsa och välbefinnande Mål 4 God utbildning Mål 5 Jämställdhet Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla Mål 7 Hållbar energi för alla Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Mål 10 Minskad ojämlikhet Mål 11 Hållbara städer och samhällen Mål 12 Hållbar produktion och konsumtion Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna Mål 14 Hav och marina resurser Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
ikon

Kontakta oss

Hållbarhetsstrateg

Varberg direkt: 0340 - 880 00

Självservice & blanketter