Sök

Idéburet offentligt partnerskap

Nu finns möjligheten att samverka med Varbergs kommun genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Idéburet offentligt partnerskap som förkortas IOP är en modell för samarbete mellan offentlig sektor och idéburna organisationer. IOP är inte ett vanligt bidrag som går att ansöka om. Att kommunen köper en tjänst av en idéburen organisation är inte heller IOP. Modellen som har tagits fram av Forum – idéburna organisationer med social inriktning Länk till annan webbplats. kan istället användas när kommunen och en idéburen organisation (till exempel en ideell förening) ser en gemensam samhällsutmaning. En IOP-överenskommelse skrivs kring en särskild verksamhet som finansieras gemensamt.

Ingå IOP med Varbergs kommun

För oss i Varbergs kommun är detta ett nytt sätt att jobba på och under våren bjöd vi därför in idéburna organisationer i Varberg till en workshop där vi diskuterade vad som skulle kunna bli möjligt om vi samverkade kring inkludering och ökad delaktighet. Denna påbörjade dialog kommer att fortsätta till hösten men om din förening/organisation redan nu har en idé till ett initiativ som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Varbergs kommun. Beskriv kortfattat er idé, vilket som är målet och vem som är målgrupp och skicka till ks@varberg.se så återkommer vi till er så snart som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter