varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2020-06-22

Boråsregionens Direktionsprotokoll

Protokollet tillkännagavs 18 juni 2020

Tillkännagivande

Organ

Direktionen för Boråsregionen

Sammanträdesdatum

5 juni 2020

Anslaget publicerades

18 juni 2020

Anslaget tas ner

9 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet

Skaraborgsvägen 1 A
Borås

 

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser