varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-02-17

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 12 februari 2021

Protokollet tillkännagavs 17 februari 2021

Tillkännagivande

Organ

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum

12 februari 2021

Anslaget publicerades

17 februari 2021

Anslaget tas ner

10 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet

Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser