varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-04-28

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 16 april 2021 §§ 15-17, 19-32

Tillkännagavs 27 april 2021

Tillkännagivande

Organ

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum

16 april 2021

Anslaget publicerades

27 april 2021

Anslaget tas ner

18 maj 2021

Förvaringsplats för protokollet

Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1A, Borås

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser