Sök

2022-06-16

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 3 juni §§ 39-48, 50-58

Protokollet tillkännagavs 14 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum

3 juni 2022

Anslaget publicerades

14 juni 2022

Anslaget tas ner

5 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser