Sök

2023-03-15

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 3 mars 2023

Protokollet tillkännagavs 15 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum

3 mars 2023

Anslaget publicerades

15 mars 2023

Anslaget tas ner

5 april 2023

Förvaringsplats för protokollet

Förbundets kansli, Skaraborgsvägen 1 A, Borås

Länk till protokoll

Så överklagar du ett beslut

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser