Sök

2019-11-20

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträde 8 november 2019

Protokollet tillkännagavs 15 november

Tillkännagivande

Organ

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Sammanträdesdatum

8 november 2019

Anslaget publicerades

15 november 2019

Anslaget tas ner

6 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Borås


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser