varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-03-27

Byggnadsnämnden sammanträde 26 mars 2020 §§ 75-79

Protokollet tillkännagavs 27 mars 2020

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

26 mars 2020

Anslaget publicerades

27 mars 2020

Anslaget tas ner

17 april 2020

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser