Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-12-16

Byggnadsnämndens sammanträde 16 december 2021 §§ 343-345

Protokollet tillkännagavs den 16 december 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 december 2021

Anslaget publicerades

16 december 2021

Anslaget tas ner

7 januari 2022

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser