Sök

2022-06-17

Byggnadsnämndens sammanträde 16 juni §§ 180-183

Protokollet tillkännagavs den 17 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2022

Anslaget publicerades

17 juni 2022

Anslaget tas ner

11 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14.

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser