Sök

2022-06-22

Byggnadsnämndens sammanträde 16 juni 2022

Protokollet tillkännagavs den 22 juni 2022

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

16 juni 2022

Anslaget publicerades

22 juni 2022

Anslaget tas ner

14 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser