varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-12-23

Byggnadsnämndens sammanträde 17 december 2020

Protokollet tillkännagavs den 23 december 2020

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

17 december 2020

Anslaget publicerades

23 december 2020

Anslaget tas ner

14 januari 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser