Sök

2021-07-08

Byggnadsnämndens sammanträde 1 juli

Protokollet tillkännagavs den 8 juli 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

1 juli 2021

Anslaget publicerades

8 juli 2021

Anslaget tas ner

30 juli 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser