Sök

2019-11-29

Byggnadsnämndens sammanträde 21 november 2019

Protokollet tillkännagavs den 29 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

21 november 2019

Anslaget publicerades

29 november 2019

Anslaget tas ner

23 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser