Sök

2021-10-28

Byggnadsnämndens sammanträde 21 oktober 2021

Protokollet tillkännagavs 28 oktober 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

21 oktober 2021

Anslaget publicerades

28 oktober 2021

Anslaget tas ner

18 november 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser