Sök

2018-12-07

Byggnadsnämndens sammanträde 22 november 2018

Protokollet tillkännagavs den 7 december 2018

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

22 november 2018

Anslaget publicerades

 7 december 2018

Anslaget tas ner

28 december 2018

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser