Sök

2019-10-25

Byggnadsnämndens sammanträde 24 oktober 2019 §§ 354-358

Protokollet tillkännagavs den 25 oktober 2019

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

24 oktober 2019

Anslaget publicerades

25 oktober 2019

Anslaget tas ner

15 november 2019

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14.

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser