Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-04-01

Byggnadsnämndens sammanträde 25 mars 2021

Protokollet tillkännagavs den 1 april 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

25 mars 2021

Anslaget publicerades

1 april 2021

Anslaget tas ner

23 april 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser