Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-08-26

Byggnadsnämndens sammanträde 26 augusti 2021 §§ 220-226

Protokollet tillkännagavs 26 augusti

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

26 augusti 2021

Anslaget publicerades

26 augusti 2021

Anslaget tas ner

17 september 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser