Sök

2021-09-02

Byggnadsnämndens sammanträde 26 augusti 2021 §§ 227-256

Protokollet tillkännagavs 2 september 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

26 augusti 2021

Anslaget publicerades

2 september 2021

Anslaget tas ner

24 september 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser