Sök

2020-09-03

Byggnadsnämndens sammanträde 27 augusti 2020

Protokollet tillkännagavs 3 september 2020

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

27 augusti 2020

Anslaget publicerades

3 september 2020

Anslaget tas ner

25 september 2020

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser