varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-05-07

Byggnadsnämndens sammanträde 29 april 2020

Protokollet tillkännagavs den 7 maj 2020

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

29 april 2020

Anslaget publicerades

7 maj 2020

Anslaget tas ner

28 maj 2020

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser