varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-05-05

Byggnadsnämndens sammanträde 29 april 2021

Protokollet tillkännagavs 5 maj 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

29 april 2021

Anslaget publicerades

5 maj 2021

Anslaget tas ner

28 maj 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser