Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-06-10

Byggnadsnämndens sammanträde 3 juni 2021

Protokollet tillkännagavs den 10 juni 2021

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

3 juni 2021

Anslaget publicerades

10 juni 2021

Anslaget tas ner

2 juli 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser