Sök

2022-05-25

Byggnadsnämndens sammanträde den 19 maj 2022

Protokollet tillkännagavs den 25 maj 2022

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

19 maj 2022

Anslaget publicerades

25 maj 2022

Anslaget tas ner

16 juni 2022

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser