Sök

2022-09-23

Byggnadsnämndens sammanträde den 22 september §§ 253-255

Justeringen tillkännagavs 23 september 2022.

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-22

Anslaget publicerades

2022-09-23

Anslaget tas ner

2022-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser