Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2022-02-24

Byggnadsnämndens sammanträde den 24 februari §§ 35-41

Protokollet tillkännagavs den 24 februari 2022

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

24 februari 2022

Anslaget publicerades

24 februari 2022

Anslaget tas ner

18 mars 2022

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser