Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-03-26

Byggnadsnämndens sammanträde den 25 mars 2021 §§ 77-81

Protokollet tillkännagavs 26 mars

Tillkännagivande

Organ

Byggandsnämnden

Sammanträdesdatum

25 mars 2021

Anslaget publicerades

26 mars 2021

Anslaget tas ner

17 april 2021

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Norra Vallgatan 14.

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser