Sök

2019-11-29

Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 21 november 2019, §§ 388-391

Protokollet tillkännagavs den 22 november 2019

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

21 november 2019

Anslaget publicerades

22 november 2019

Anslaget tas ner

16 december 2019

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14


Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser