Sök

2020-02-06

Byggndsnämndens sammanträde 30 januari 2020

Protokollen tillkännagavs 6 februari 2020

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

30 januari 2020

Anslaget publicerades

6 februari 2020

Anslaget tas ner

27 februari 2020

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, Östra Långgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser