Sök

2023-03-15

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott 15 mars 2023, § 15

Protokollet tillkännagavs 15 mars 2023

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

15 mars 2023

Anslaget publicerades

15 mars 2023

Anslaget tas ner

6 april 2023

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Gamlebyskolan

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser