varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

2020-05-18

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde 11 maj 2020

Protokollet tillkännagavs 18 maj 2020

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Anslaget publicerades

2020-05-18

Anslaget tas ner

2020-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Norrgaran 25

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser