Sök

2022-09-14

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde 12 september 2022

Protokollet tillkännagavs 14 september 2022

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

12 september 2022

Anslaget publicerades

14 september 2022

Anslaget tas ner

6 oktober 2022

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser