Sök

2021-09-14

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskotts sammanträde 13 september 2021

Protokollet tillkännagavs 14 september 2021

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

13 september 2021

Anslaget publicerades

14 september 2021

Anslaget tas ner

6 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltninegns kansli, Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser