Sök

2022-11-15

Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 14 november 2022

Protokollet tillkännagavs 15 november 2022

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

14 november 2022

Anslaget publicerades

15 november 2022

Anslaget tas ner

7 december 2022

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser