Sök

2023-01-18

Förskole- och grundskolenämndens sammanträde 17 januari 2023

Protokollet tillkännagavs 18 januari 2023

Tillkännagivande

Organ

Förskole- och grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

17 januari 2023

Anslaget publicerades

18 januari 2023

Anslaget tas ner

9 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli, Gamlebyskolan

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser